Adatvédelmi tájékoztató

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Heavy Trade Build Kft.  (Székhely: 2000 Szentendre, Tölgy utca 19. Cégjegyzékszám:01 09 388767; Adószám: 29203312-2-13) által a https://nehezgepszerelek.hu/ internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Heavy Trade Build Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Tölgy utca 19.
Telefonszám: 0630 139 0706
Email cím: info@nehezgepszerelek.hu

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név

Cím

Tevékenység

Tárhelypark Kft.

1122 Budapest, Gaál József út 24.

Tárhely szolgáltatás

 1. Az általunk kezelt adatok

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása:

Cél:

·        a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

·        a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

·        a látogatottság mérésére,

·        statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke

·        IP cím

·        a látogatás időpontja

·        a meglátogatott aloldalak adatai

·        az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

180 nap

Ajánlatkérés:

Cél:
Adatgyűjtés személyre szabott ajánlatküldés céljából

Hozzájárulás

·        Teljes név

·        E-mail cím

·        Telefonszám

·        Cégnév (nem kötelező)

·        Weboldal címe (nem kötelező)

·        Facebook oldal címe (nem kötelező)

1 év

Állás jelentkezés

Cél:
Állásra jelentkezők adatainak gyűjtése elbírálás céljából

Hozzájárulás

·        Teljes név

·        E-mail cím

·        Telefonszám

·        Fizetési igény

·        Önéletrajz

·        Motivációs levél

1 év

Hírlevél feliratkozás:

Cél:
Ingyenes e-book letöltése, hírek és ajánlatok továbbítása

Hozzájárulás

·        Kersztnév

·        E-mail cím

A hozzájárulás visszavonásáig

3.1 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelés céljai részletesen:

Hírlevél küldés céljából történő adatkezelés esetén:

 1. Érintett kifejezett hozzájárulása esetén hírlevél küldése részére, amely adott esetben reklámnak, illetve marketing vagy direkt marketing küldeménynek is minősülhet;

Ajánlatkérés esetén:

 1. Érintett azonosítása;
 2. Érintett és Adatkezelő közötti kommunikáció biztosítása;
 3. Érintett részére rendszerüzenet eljuttatása;
 4. Adatok esetleges statisztikai célra történő felhasználása anonimizáltan;
 5. Érintett részére személyre szabott árajánlat küldése;

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a https://nehezgepszerelek.hu/ honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Mely személyek vesznek-e részt adatfeldolgozóként a személyes adatok kezelésében, milyen módon történik az adatfeldolgozás?

Az érintett által megadott személyes adatokat Adatkezelő vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint az Adatvédelmi szabályzatban adatfeldolgozóként vagy az adattovábbítás címzettjeiként megnevezett személyek vezető tisztségviselői és munkavállalói ismerhetik meg

Adatkezelő egyben adatfeldolgozónak is minősül, azaz az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez. Az adatfeldolgozásra információs rendszer útján kerül sor.

Az adatkezelés során Adatkezelő más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe veszi:

Tárhelypark Kft. mint tárhely szolgáltató az adatok tárolását végzi. A tárolásra ún. felhő alapú tárhelyen kerül sor.

Történik-e adatok továbbítása Adatkezelőn kívül más személy részére?

Annak érdekében, hogy Érintett részére a Weboldal a lehető legszínvonalasabb szolgáltatásokat nyújtja, Adatkezelő rajta kívül más személyeket is igénybe vesz a Weboldal működtetéséhez. Ezen személyek részére Adatkezelő Érintett személyes adatait továbbítja.

Heavy Trade Build Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Tölgy utca 19.), mint weboldal üzemeltető.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

Google Analytics

nem igényel

weboldal látogatások és viselkedési adatok (pl. oldalon töltött idő, meglátogatott oldalak, stb.)

statisztikai elemzés weboldalunk teljesítményének növelése érdekében

180 nap

nyomon követő sütik (harmadik féltől származó)

HubSpot

igényel

weboldalon történt oldallátogatások rögzítése, és a weboldalon keresztül kitöltött űrlapok adatgyűjtése

perszonalizált árajánlat küldése, CRM adatgyűjtés

180 nap

remarketing sütik (hamradik féltől származó)

Google Ads

igényel

IP cím gyűjtése

remarketing lista gyűjtése, a későbbiekben remarketing hirdetés IP címre célozva

180 nap

remarketing sütik (harmadik féltől származó)

Facebook pixel

igényel

IP cím gyűjtése

remarketing lista gyűjtése, a későbbiekben remarketing hirdetés IP címre célozva

180 nap

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen az alábbi oldalakon:

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.facebook.com/privacy/explanation

az adatvédelemről pedig az alábbi weboldalakon:

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://www.facebook.com/policies/cookies/

olvashat.

 1. Az adatkezelés időtartama

8.1 A https://nehezgepszerelek.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig, valamint a felhasználó visszavonásáig tart.

8.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

9.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

9.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: Levelezési cím: 2000 Szentendre, Tölgy utca 19. Email: info@nehezgepszerelek.hu

9.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

10.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

11.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

11.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://nehezgepszerelek.hu/ weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.